شرایط خرید ملک در یونان

شرائط خرید ملک در یونان

کشور یونان نیز مانند سایر کشور های مهاجر پذیر اروپا نه تنها منعی برای خرید ملک توسط افراد خارجی ندارد بلکه یکی از ارزانترین کشورها برای خرید ملک و برخورداری از مزایای خوب این سرمایه گذاری می باشد.

در سالهای اخیر بدلیل بروز برخی تغییرات در اروپا این امر خرید ملک و اعطای اقامت در برخی از کشور های اروپائی بسیار سهل تر و آسان تر از گذشته شده است، بطوریکه هر فرد خارجی با پرداخت مبلغی حدود 250 هزار یورو می تواند نسبت به خرید ملک در یونان اقدام نماید.

لازم به یادآوری است که با خرید ملک در یونان می توانید از مزایا و امکانات قانون طلائی اقامت یونان بهره مند شوید.