شرایط و مراحل خرید ملک - پرتغال

ویزای طلایی پرتغال

پس از بحران های مالی سال های 2007 و 2008، پرتغال برای نجات اقتصاد خود و در جهت رونق بخشی آن، در سال 2012 اقدام به اجرا ی طرح اقامت با ویزای طلایی (Golden Visa) کرده است . از زمان اجرای این برنامه، کل سرمایه جذب شده به 3,360,000,000 یورو رسیده است. و دولت بیش از 5,000 اقامت سرمایه گذاری پرتغال را طی مدت پنج سال صادر کرده است همچنین نوزادان متولد شده از والدین خارجی که حداقل مجوز ۲ سال اقامت را دارند به طور خودکار شهروند پرتغال میشوند. سرمايه گذاري در پرتغال و یا گلدن ویزا، برنامه ای بسیار ساده و انعطاف پذیر با الزامات ساده قانونی و روشن برای جذب سرمايه گذاري در پرتغال است. این برنامه با به حداقل رساندن شرایط اقامت از جذاب ترین برنامه های اقامت برای سرمایه گذاران در جهان است.

مراحل قانونی خرید ملک در پرتغال

پس از  انجام و اتمام مراحل بررسی ملک مورد نظر و در نتیجه تصمیم قطعی برای خرید، خریدار موظف است مبلغ ۶۰۰۰ یورو را بابت هزینه رزرو آن پرداخت نماید، با پرداخت این مبلغ در واقع قطعیت خریدار برای خرید رسمیت می یابد و متعاقبا فروشنده نیز ملک خود را از فهرست املاک فروشی برمی دارد. در ادامه قراردادی شامل موارد زیر بین خریدار و فروشنده به امضا می رسد.

  • قیمت توافقی
  • تعیین  اسامی صریح فروشنده و خریدار
  • تاریخ معامله و عقد قرارداد
  • جزئیات خرید ملک؛ به عنوان مثال، نوع وسایل  ملک و یا تجهیزات بصورت فهرست
  • شرایط پرداخت
  • شرایط متفرقه

این نوع قرارداد برای هر دو طرف وظایف قانونی در قبال یکدیگر ایجاد می کند. طبق این قرارداد، جزئیات خرید و فروش ملک کاملا مشخص شده و  در این مرحله خریدار موظف می شود ۳۰% مبلغ کلی قیمت ملک را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت نماید. در پایان، سند ملک نزد یک دفتر اسناد رسمی در پرتغال به امضا می رسد و تمامی اسناد و مدارک ارائه شده در آنجا به دقت بررسی می شود. نهایتا، پس از صدور معامله خریدار بعنوان مالک اصلی و قانونی معرفی می شود.

مدارک اولیه مورد نیاز برای اخذ اقامت پرتغال با خرید ملک

پاسپورت معتبر همه اعضای خانواده

شناسنامه

سند ازدواج

همه  مدارک باید در نزدیک ترین کنسولگری پرتغال تایید شوند.