شرایط خرید ملک در لیتوانی

 

راهنمای خرید ملک در لیتوانی

 

لیتوانی یکی از سه کشور بالتیک است، در سال های اخیر به دلیل ویژگی های کلیدی کسب و کار به یک منبع جذب سرمایه گذاری خارجی تبدیل شده است. موقعیت جغرافیایی مناسب، نرخ پایین مالیات شرکتها ، جامعه تحصیل کرده، هزینه های پایین نیروی کار، تعداد زیاد سرمایه گذاران خارجی، من جمله دلایلی است که رشد و رونق اقتصادی در این کشور را بهبود بخشیده است.

به منظور رشد اقتصادی، دولت لیتوانی اخیرا تغییراتی درقانون مهاجرت اعمال نموده است. این اصلاحات در تاریخ 1 نوامبر 2014 به منظور محدود کردن شرکت های صوری که توسط سرمایه گذاران خارجی به ثبت رسیده وقصد گرفتن اقامت لیتوانی را بدون انجام هیچ فعالیت تجاری واقعی در این کشور اعمال شد.

هر فرد خارجی با ثبت شرکت و راه اندازی بیزینس مجاز به خرید ملک در این کشور می باشد.