مهاجرت و اخذ اقامت - قبرس

دریافت شهروندی قبرس با خرید ملک

شهروندی و تابعیت قبرس (اتحادیه اروپا) را می توان از طریق سرمایه گذاری 2 میلیون یورو در زمینه املاک کسب نمود. پس از 3 سال اجازه ی فروش املاک را خواهید داشت، مشروط براینکه همیشه یک ملک حداقل به ارزش 500,000 یورو را حفظ کنید.

اگر والدین سرمایه گذار نیز یک ملک دائمی به ارزش 500,000 یورو خریداری نمایند میتوانند به تبع فرزندشان تابعیت قبرس را دریافت کنند.

 

مزایای تابعیت قبرس

-تابعیت قبرس ظرف مدت زمان کمی و به سرعت صادر میشود.

-سرمایه گذار ملزم به سکونت در این کشور نیست و تنها لازم است حداقل هر 7 سال یکبار وارد قبرس شود.

-شهروندان قبرسی حق زندگی، کار و تحصیل در اتحادیه اروپا و همچنین سفر بدون ویزا به بیش از 158 کشور ازجمله اتحادیه اروپا و کانادا را دارند.

-نیازی به لغو تابعیت قبلی نیست، تابعیت دوگانه مجاز است و تابعیت قبرس به صورت موروثی به نسل های بعد نیز انتقال می یابد.

 

اقامت دائم قبرس با خرید ملک

برای دریافت اقامت دائم قبرس موارد زیر باید انجام شود:

-سرمایه گذاری مبلغ 300,000 یورو در زمینه املاک.

-درآمد سالیانه ی شخص از خارج از کشور و منابعی غیر از اشتغال در قبرس تامین شود.

-باید حداقل هر دو سال یکبار وارد قبرس شوند تا وضعیت اقامت خود را حفظ کنند

-داشتن یک حساب سپرده ثابت سه ساله در یک بانک قبرس برای وجوه انتقالی از خارج کشور و سپرده گذاری شده.