مدارس و دانشگاه ها - قبرس

 ویزا و اقامت تحصیلی

برای بسیاری از ایرانیانی که قصد دریافت ویزای اقامتی جهت زندگی دایم در قبرس را دارند ،  مساله تحصیل در مدرسه و دانشگاه برای خود و فرزندانشان مطرح است:
اقامت موقت قبرس به افرادی که در دانشگاه های قبرسی پذیرش بگیرند و تحصیل کنند داده می شود. این افراد تا هر زمانی که تحصیلشان طول بکشد می توانند اقامت خود را تمدید کنند. همچنین این افراد پس از پایان دوره تحصیل می توانند از روشهای دیگر برای تمدید اقامت خود اقدام نمایند.
والدینی که فرزند خود را در یکی از مدارس قبرس ثبت نام کنند می توانند برای خود و فرزند خود اقامت موقت بگیرند. این افراد اجازه کار نخواهند داشت و باید نشان دهند که از جای دیگری تامین مالی هستند.

تحصیلات پیش از دانشگاه

تحصیل‌ دوره‌ ابتدایی‌ در کشور قبرس‌ از ۶ سالگی‌ آغاز شده‌ و تحصیلات‌ به‌ دو مرحله‌ ۶ ساله‌ ابتدایی‌ و دبیرستان‌ تقسیم‌ می‌شود.
مدارس دولتی و خصوصی قبرس استاندارد آموزشی بسیار بالایی دارند و کودکان خارجی می توانند به سرعت در اینجا به دو زبان مسلط شوند. مجموعه ای بسیار خوب از مدارس خصوصی با امکانات قابل توجه و نتایج امتحانی عالی در اینجا فعال هستند.

تحصیلات دانشگاهی

قبرس به دلیل امنیت بالا، شرایط مساعد و مطلوب اجتماعی، محیط آرام و هزینه های زندگی مناسب محل امنی برای ادامه تحصیل جوانان می باشد. دانشگاه های آمریکایی و اروپایی انگلیسی زبان، ارتباط آنها با دانشگاه های مختلف در سراسر دنیا و مدارک معتبر آنها، انتقال دانشجویان را نیز به سایر دانشگاه های اروپا و آمریکا میسر می سازد.
برای ورود به دانشگاه های دولتی قبرس، دانشگاه ها اقدام به برگزاری امتحان ورودی اختصاصی می کنند. دانشگاه ها و کالج های خصوصی شرایط آسان تری برای پذیرش دانشجو دارند. تحصیل در دانشگاه ها و کالج های این کشور بر مبنای نظام واحدی است و در مقاطع تحصیلات تکمیلی پایان نامه پژوهشی و تز نیز ارائه می گردد.

دانشگاه های‌ قبرس‌

دانشگاه های گروه یک: در کلیه دوره های تحصیلی ارزشیابی می شوند.

-دانشگاه قبرس University of Cyprus: (دولتی، واقع در شهر نیکوزیا) 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه دو: مدارک آنها تا سطح کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

-دانشگاه اروپایی قبرس European University Cyprus: (خصوصی، واقع در شهر نیکوزیا)

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه سه: تا سطح کارشناسی ارزشیابی می شود.

-دانشگاه نیکوزیا University of Nicosia: (خصوصی، در شهرهای لیماسول، نیکوزیا، لارناکا)

-کالج Inter College: (خصوصی، در شهرهای لیماسول، نبکوزیا و لارناکا)

-کالج قبرس Cyprus College: (خصوصی، در شهرهای لیماسول و نیکوزیا)