شرایط خرید ملک در قبرس

راهنمای خرید ملک در قبرس

 

معیارها و شرایط سرمایه گذاری

۱. تابعیت قبرس (اتحادیه اروپا) را می توان از طریق تامین سرمایه گذاری در زمینه املاک با 2 میلیون یورو کسب نمود، مشروط بر اینکه این ملک (املاک) مسکونی باشد.

۲. سرمایه گذاری می تواند برای یک ملک یا مجموعه ای ترکیبی از املاک باشد.

۳. سرمایه گذاری اصلی را می توان پس از سه (۳) سال به فروش رساند، البته، سرمایه گذار باید همیشه یک ملک با ارزش حداقل ۵۰۰.۰۰۰ یورو را حفظ کند.

۴. گواهی عدم سوءسابقه مورد نیاز می باشد.

۵. والدین سرمایه گذار حق درخواست تابعیت قبرس از طریق مستثنا بودن را دارند، مشروط بر اینکه ایشان یک ملک دائمی را به رقم ۵۰۰.۰۰۰ یورو به اضافه مالیات بر ارزش افزوده٬ خریداری نموده باشد.

مزایای  برنامه تابعیت قبرس (اتحادیه اروپا)

سریع و آسان – تابعیت قبرس (اتحادیه اروپا) با سرمایه گذاری را می توان ظرف مدت 3 ماه دریافت نمود

فاقد ملزومات سکونت – سرمایه گذاران باید حداقل هر 7 سال یک بار از قبرس بازدید به عمل آورند

جابجایی آزاد – شهروندان حق زندگی، کار و تحصیل کردن در اتحادیه اروپا، جابجایی آزادانه کالا، خدمات و سرمایه و همچنین سفر بدون ویزا به بیش از 158 کشور از جمله اتحادیه اروپا و کانادا را دارند.

محافظت– محافظت توسط مقامات دیپلماتیک یا کنسولی هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا

زبان – ملزومات یادگیری زبان وجود ندارد

فاقد اهدای مبلغ - اهدای هیچ مبلغی به دولت قبرس لازم نیست

حق رای دهی – تمام شهروندان اروپا حق رای دهی و تایین نماینده در انتخابات پارلمان اروپا را دارند

تابعیت دوگانه – نیازی به لغو تابعیت قبلی نیست، چرا که تابعیت دوگانه مجاز است

اعتبار مادام العمر –تابعیت می تواند به شکل موروثی به نسلهای بعدی انتقال یابد

استحقاق – تمامی تابعیتها استحقاق این برنامه را دارند

فاقد پی آمدهای مالیاتی – فاقد پی آمدهای مالیاتی است، مگر فردی خودبخواهد که شامل برنامه مالیاتی در قبرس باشد

برنامه اقامت دائم سریع قبرس ٬امکان اعطای یک مجوز اقامت دائم به افراد خارجی را ایجاد می کند که قصد دارند در قبرس سرمایه گذاری نمایند، مشروط بر اینکه ملزومات زیر برآورده گردد:

سرمایه گذاری در ملک با حداقل ارزش ۳۰۰.۰۰۰ یورو در بازار + مالیات بر ارزش افزوده٬ خریداری شده در قبرس

درآمد سالیانه تامین شده از خارج از کشور و از منابعی به جز اشتغال در قبرس

وجوه انتقالی از خارج از کشور و سپرده گذاری شده در یک بانک در قبرس در یک حساب سپرده ثابت سه ساله

دارنده مجوز اقامت باید حداقل هر دو سال یکبار از قبرس بازدید به عمل آورد تا وضعیت خود را حفظ نماید

سایر مزایا:

فاقد ملزومات یادگیری زبان

قبرس در یک حوزه حقوقی مشترک قانونی می باشد

مالکیت ملک قطعی است

فاقد مالیات بر ارث

مالیات برملک اندک

مالیات سود سرمایه معادل صفر برای هر گونه اموال خریداری شده (معتبر تا ۳۱/۱۲/۲۰۱۶)

کاهش به 5% ٬ مالیات بر ارزش افزوده

موقعیت استراتژیک: در تقاطع سه قاره: آفریقا، آسیا و اروپا

دسترسی به سواحل، آب و هوای ملایم و مقاصد توریستی در قبرس

کمترین نرخ ارتکاب جرایم در اروپا

موسسات آموزشی و تسهیلات مراقبتهای پزشکی و بهداشتی دارای استاندارد بالا

زیرساخت پیشرفته و فرودگاههای مدرن ٬ مرتبط با تمام مقاصداصلی