شرایط خرید ملک در مانیل

 

شرایط خرید ملک در کشور فیلیپین چگونه است؟

اتباع خارجی به چند شرط می توانند در کشور فیلیپین خانه خریداری کنند

. ملک تحت قانون اساسی 1935 به دست آمده باشد.

. از طریق ارث، این به این معنی است که شخص (غیر از فیلیپینی) می تواند ملکی را که تحت قانون اساسی 1935 خریداری شده به ارث ببرد.

. یک طبعه خارجی تنها می تواند 40 درصد از واحد های یک پروژه را خریداری کند.

. برای شهروندان متولد شده در فیلیپین، مالکیت زمین شهری فقط 1000 متر می باشد و برای زمین های خارج از شهر نباید بیشتر از 1هکتار باشد و باید برای اهداف مسکونی باشد و تحت نظارت باتاس پامبانسا بیلانگ 185 باشد.

                              -زوج های متاهل می توانند هر کدام صاحب زمین باشند فقط نباید از متراژ تایین شده بیشتر باشد.

. اتباع خارجی می توانند فقط خانه/آپارتمان خریداری کنند و اجازه خریداری زمین آن ملک را ندارند، یک فرد یا یک شرکت فقط می تواند زمین را اجاره کند.