آشنایی با آب و هوا در کوجائلی

قوجاایلی یا Koçaeli استانی واقع در شمال غربی ترکیه است که از شمال و شمال غرب توسط دو دریای سیاه و مرمره، از غرب و جنوب غرب توسط استان استانبول ، از شرق توسط استان ساکاریا و از جنوب توسط استان بورسا احاطه شده است.‌ از نظر منابع طبیعی قوجاایلی استانی غنی‌ است که علاوه بر مجاورت با دریاها در جنوب آن کوه های Samanli و در جنوب شرق آن دریاچه Spanca است که بخش اعظم آن در استان ساکاریا واقع شده است.‌

‌از آنجا که قوجاایلی ​​​​​​، توسط جاده‌ها و اتوبان‌ها استان استانبول را به قاره آسیا وصل می کند و همچنین به علت وجود بنادر و امکانات نیروی دریایی ترکیه، استانی استراتژیک و مهم به شمار می‌آید.‌

‌از منظر آب و هوا به طور کلی قوجاایلی به خاطر مجاورت با دریای سیاه آب‌وهوای مدیترانه ای دارد که در تابستان‌ها گرم و بارانی است و در زمستان‌ها نسبت به بسیاری از بخش‌های ترکیه معتدل است.‌‌

مرکز استان قوجاایلی شهر Izmit یا ازمیت است که شهر صنعتی این استان به شمار می آید و بزرگترین شهر این استان Gebze است که تاریخ این استان به این شهر باز می گردد.